Tájékoztató jogosultjainknak és felhasználóinknak a járványügyi veszélyhelyzet következtében történő jogi és gazdasági változásokról

Tisztelt Jogosultjaink és Felhasználóink!

A MAHASZ alapszabályban rögzített célja a tagok és a szakma társadalmi érdekeinek képviselete, feladata pedig, hogy figyelemmel kíséri az állami, közigazgatási és más szervezeteknek a MAHASZ-hoz tartozó tagok érdekeit érintő intézkedéseit.

E cél és feladat által vezérelve kötelességünknek érezzük, hogy tájékoztassuk jogosultjainkat és felhasználóinkat a kialakult rendkívüli helyzetről, és naprakész információkkal szolgáljunk a honlapukon a szakmát érintő jogszabályi változásokról, segítő kezet nyújtva ezzel a jogi útvesztőkben és az interneten terjedő hírek tömegében.

A honlapunkat folyamatosan frissítjük, ezért javasoljuk, hogy kísérje figyelemmel tájékoztatásainkat.
 

I. Tájékoztatjuk jogosultjainkat, felhasználóinkat, hogy 2020.04.22-én hatályba lépett a 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet, mely az adókötelezettségek és beszámolók teljesítésére nyitva álló határidőt 2020.09.30-ig meghosszabbította.

Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések:

Az adózó az esedékessé váló éves és soron kívüli

 • társasági adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá a  társasági adó  éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének,
 • kisvállalati adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá kisvállalati adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének,
 • helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségének és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a  következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségének

2020. szeptember 30-ig tehet eleget.

Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés:

A számviteli törvény szerinti beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási határidők – amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak.

A kormányrendelet teljes szövegét az alábbi oldalon olvashatja el: kormányrendelet
 

II. A világjárványügyi helyzetre való tekintettel, a veszélyeztetett ágazatba tartozó vállalkozásokra vonatkozóan adózási könnyítéseket vezetett be a Magyar Kormány 61/2020. (III.23.) Korm. rendelete.

Ezek az adózási könnyítések a hangfelvétel kiadókat is érintik az alábbiak szerint:

 1. Adózási könnyítésre azon hangfelvétel-kiadók jogosultak, akiknek legtöbb bevétele a hangfelvétel-kiadásból származott - ezen rendelet hatálybalépését, azaz 2020.03.24-ét megelőző hat hónapban - illetve ezen bevételük az összbevételük legalább 30%-át elérte.
  A kormányrendelet teljes szövegét itt olvashatja.
  A NAV által közzétett tájékoztatást itt olvashatja.
   
 2. Könnyítés jellege: négy hónapra csökken a béradóterhük, ami azt jelenti, hogy
  1. Nem kell szociális hozzájárulási adót (Szocho-t) fizetni 2020. március, április, május és június hónapra
    
  2. társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget úgy kell teljesíteni 2020. március, április, május és június hónapra, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni (nyugdíjjárulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerőpiaci járulékot nem kell megfizetni ezen négy hónapra
    
 3. Könnyítés a kisvállalati adóban (KIVA)
  Könnyítésben részesülnek a KIVA-s adózok. Azon egyéni vállalkozók, betéti társaságok és közkereseti társaságok, kft-k, akik a KIVA szerint adóznak 2020. március, április, május, és június havi kisvállalati adókötelezettségük megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe vennie, tehát az nem lesz része a kisvállalati adóalapnak.
   
 4. Könnyítés a kisadózó vállalkozások adójában (KATA)
  Könnyítésben részesülnek a KATA-s adózok is. Azon egyéni vállalkozók, betéti társaságok és közkereseti társaságok, akik 2020 februárban már a KATA szerint adóztak, 2020. március, április, május, és június hónapra mentesülnek a KATA adó megfizetése alól.
  A mentesítési időszak nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét, vagyis jogosultak maradnak egészségbiztosítási ellátásra, egészségügyi szolgáltatásra, Családi támogatásra (családi pótlék, GYES, GYED, stb.), nyugdíjszolgáltatásra
   
 5. Egyebekben, adófizetés halasztási, részletfizetési illetve mérséklési kérelmet az eddigi szabályok szerint lehet igényelni külön kérelem alapján (munkavállalóktól levont fizetési kötelezettségre nem alkalmazható).
   
 6. Rendeletben kihirdetett könnyítés a fizetési moratórium is, amelynek értelmében a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére az adós fizetési haladékot kap. A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

Részletesebb tájékoztatónkat az alábbi oldalon érheti el:
Részletes tájékoztató jogosultjainknak és felhasználóinknak a járványügyi veszélyhelyzet következtében történő jogi és gazdasági változásokról

 
Amennyiben további kérdése merül fel, készséggel állunk rendelkezésre az info@mahasz.hu e-mail címen.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Szűts László
elnök

utoljára frissítve: 2020.04.24.