Hírarchívum

Az Európa Parlament határozottan állást foglalt az internetes kalózkodással szemben

A hangfelvételek elõállítóit világszerte képviselõ szervezet, az IFPI mellett a Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) is nagy örömmel vette tudomásul az Európa Parlament egyértelmû kiállását a szellemi alkotók jogainak védelme mellett. Az EP igen meggyõzõ többséggel, mérföldkõ jelentõségû döntést hozott, s kijelölte az útirányt a közös cselekvés számára.A hangfelvételek elõállítóit világszerte képviselõ szervezet, az IFPI mellett a Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) is nagy örömmel vette tudomásul az Európa Parlament egyértelmû kiállását a szellemi alkotók jogainak védelme mellett. Az EP igen meggyõzõ többséggel, mérföldkõ jelentõségû döntést hozott, s kijelölte az útirányt a közös cselekvés számára.

Az európai honatyák nagy többséggel fogadták el a Szellemi Tulajdon Belsõ Piaci Védelmérõl szóló jelentést, amely határozott, az egyes tagállamok kormányai számára pontos jogi kereteket megállapító, a szellemi termékekkel szembeni online jogsértéseket szankcionáló törvénykezésre szólítja fel az Európai Bizottságot.

Frances Moore, az IFPI ügyvezetõje kijelentette: "Ma a Parlament egyértelmû jelzést adott az Európai Bizottságnak és a nyilvánosságnak, világossá téve, hogy határozottabb, koordináltabb megközelítésre van szükség az Európa kreatív iparágait megilletõ jogok védelme, erõsítése terén. Idõszerû és üdvözlendõ ez az üzenet. A kalózkodás jelentõs mértékben veszélyeztet európai munkahelyeket, és közvetlen akadályt jelent a legális üzleti vállalkozások számára a zene-, könyv-, film- és további iparágakban. A Parlament felismerte, hogy a kormányok nem tudnak önállóan szembeszegülni ezzel a veszéllyel. Tisztelettel adózunk a jelentés elkészítõje, Marielle Gallo és a Parlament elõtt a határozott kiállásért."

2010 márciusában a Tera nevû független tanácsadó szervezet jelentést készített a fõbb szakszervezetek (UNI, MEA, FIA) támogatásával, amely kimutatta, hogy a kalózkodással szembeni fellépés elmaradásának költsége 2015-ig várhatóan több, mint 1,2 millió elvesztett munkahely és 240 milliárd Euró fölötti bevételkiesés a kreatív iparágak összessége számára. A fõbb kreatív iparágak már önmagában a 2008-as évben is több mint 185 ezer munkahelyet vesztettek és 10 milliárd Euró fölötti bevételkiesést szenvedtek el a kalózkodás következtében.

Ha Magyarország és az EU teljes lakosságának arányára vetítjük a fenti számokat, azt láthatjuk, hogy Magyarországon a kreatív iparágak (zene, film, könyv, szoftver, stb.) összesen kb. 4,8 milliárd Euró, vagyis több mint 1300 milliárd forint bevételkiesésre számíthatnak 2015-ig. A károsultak között a zeneipar több ezer szereplõjét is megtaláljuk, köztük szerzõket, elõadókat és hangfelvétel-elõállítókat egyaránt.

Dr. Musinger Ágnes, a Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége igazgatója a döntés kapcsán megjegyezte: "A Gallo jelentés, melyet tegnap fogadott el az Európai Parlament, az online kalózkodás által okozott hatalmas károkra igyekszik felhívni a Parlament és a Bizottság figyelmét, és egyben rávilágít arra, hogy a jelenlegi tarthatatlan helyzet felszámolása érdekében korszerû, hatékony jogi eszközöket kell biztosítani a kárt elszenvedõ jogosultak számára. A jelentés ugyan nem tartalmaz konkrét megoldási javaslatokat, de többféle megoldási lehetõséget is felvet, és egyben felhívást intéz az Európai Unió valamennyi jogalkotásért felelõs testületéhez, hogy lásson neki az európai szintû szabályok kidolgozásának. Az elfogadott jelentés remélhetõleg a hazai jogalkotási folyamatokra is serkentõleg hat."

A zene-, könyv- és filmipar üzleti mûködését folyamatosan alakítja az online világhoz való alkalmazkodás jegyében. Több mint 400 legális online zenei szolgáltatás létezik világszerte, ezek közül 250-nél is több Európában, s összességében 12 millió fölötti az elérhetõ dalok száma. Ezek a szolgáltatások jelentõs, folyamatosan növekvõ tõkebefektetést igényelnek, jövedelmezõségüket, hosszabb távú fenntarthatóságukat és mûködésüket ellehetetleníti azonban a hatalmas mértékû digitális kalózkodás.

Sajtókapcsolat:
06 1 391 4200
jeszenszkyzsolt@mahasz.hu
www.mahasz.hu