Hírarchívum

Elkezdõdhet a brit kalózkodás elleni törvény végrehajtása?

A brit fellebbviteli bíróság határozata szerint legális, és az európai uniós jogszabályokkal összhangban áll az a brit kalózkodás elleni törvény, amely a jogsértõ internetezõk figyelmeztetésére kötelezi az internetszolgáltatókat.A brit fellebbviteli bíróság határozata szerint legális, és az európai uniós jogszabályokkal összhangban áll az a brit kalózkodás elleni törvény, amely a jogsértõ internetezõk figyelmeztetésére kötelezi az internetszolgáltatókat.

Több mint másfél évvel a kalózkodás elleni intézkedésekrõl rendelkezõ Digital Economy Act (DEA) hatálybalépése után úgy tûnik, végre elkezdhetõ a jogszabály végrehajtása Nagy-Britanniában. A fellebbviteli bíróság ugyanis elutasította a BT és TalkTalk internetszolgáltatók azon keresetét, amely a jogszabály Európai Unió jogrendszerének való megfelelõségét vitatta.

A Digital Economy Act kötelezi az internetszolgáltatókat, hogy jogtulajdonosi panasz esetén figyelmeztessék kalózkodó elõfizetõiket, többszöri eredménytelen figyelmeztetés esetén pedig további technikai szankciókat léptetne életbe. A "visszaesõk" szankcionálásának kérdése egyelõre még bizonytalan, ahogy az is, hogy mikor kezdhetik meg az elsõ figyelmeztetések kiküldését, bár a legvalószínûbb, hogy erre csak jövõre kerül sor.

A két netszolgáltató gyakorlatilag azonnal jogi felülvizsgálatot követelt, ahogy a Gordon Brown vezette kormány 2010-ben elfogadta az intézkedést. Az elsõ fokú bírósági döntés 2011 tavaszán végrehajthatónak minõsítette a törvényt, és egyedül a végrehajtási költségek megoszlásában rendelt el kismértékû változtatást. A szolgáltatók fellebbeztek a döntés ellen, de a napokban a fellebbviteli bíróság is elutasította keresetüket.

A Guardian beszámolója szerint a fellebbviteli bíróság törvényesnek minõsítette a jogszabály rendelkezéseit, és kimondta, hogy ezek összhangban állnak az Európai Unió jogával. Egyúttal fenntartotta az elsõ fokú döntés végrehajtási költségek megoszlásáról szóló rendelkezését. Eszerint a mûködési költségek, így a jogtulajdonosi panaszok kezelésének és a figyelmeztetések kiküldésének költsége 25 százalékos arányban terheli az internetszolgáltatókat és 75 százalékban a jogtulajdonosokat. Ugyanígy, ha a figyelmeztetésben részesített internetezõ jogorvoslattal él az intézkedés ellen, akkor a vonatkozó eljárási költség negyedrészben a szolgáltatókat terheli.

A Brit Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (BPI) üdvözölte a döntést, és együttmûködésre szólította fel az internetszolgáltatókat. A jogvédõk szerint a jogi felülvizsgálat miatt egy évet csúszott a kreatív iparágakat védeni hivatott jogszabály alkalmazása, így ideje, hogy a szolgáltatók elfogadják annak törvényességét, és eleget tegyenek törvényi kötelezettségeiknek.

Forrás: HENT